REZERVACE A CENÍK

rezervace a ceník

„karma je zdarma“

JEDEN VSTUP

170,-

PERMANENTKA

1 490,-

MULTISPORT

0,-

| JEDEN VSTUP |

 • lekce trvají 60 minut
 • storno je možné kdykoli před zahájením lekce
 • storno poplatek je 0 ,-
 • v případě dvou a více absencí bez omluvení, váš účet zaniká

| PERMANENTKA |

 • bezplatné storno je možné do 12 hodin před zahájením lekce. Prodloužené lekce, kurzy, workshopy a semináře či jiné speciální akce mají upraveno, do kdy je možné bezplatně rezervaci zrušit. Řiďte se prosím vždy rezervačním systémem, info ke stornu najdete u každé lekce.
 • storno poplatek je cena lekce
 • platnost je permanentky je 90 dní
 • pokud vám kredit expiruje, můžete si jej obnovit dalším dobitím permanentky a vyuýít tak ia případně expirovanou částku

| MULTISPORT |

 • Multisport
 • na klasické 60-ti minutové lekce
 • bezplatné storno je možné do 12 hodin před zahájemním lekce
 • storno poplatek je cena lekce

PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI

u

DALŠÍ INFORMACE

Z

ZDRAVOTNÍ STAV

STORNO PODMÍNKY

DRUHY VSTUPŮ

SOUKROMÉ LEKCE

PLATEBNÍ ÚDAJE

ABSENCE INSTRUKTORA

| PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCI |

 • Na lekci se přihlašujete přes rezervační systém. Před první návštěvou je nutné provést registraci a potvrdit ji kliknutím na odkaz, který pošleme na vámi zvolený e-mail.
 • Vyberte si město, ve kterém chcete příjít na naši lekci.
 • Vyberte si jakýkoliv termín a druh lekce, který vám bude vyhovovat.
 • Pokud je lekce červená, znamená to, že lekce je plně obsazena. REZERVUJTE SE JAKO NÁHRADNÍK. Pokud se místo uvolní, z vašeho náhradního místa se pak automaticky stane rezervované, potvrzení rezervace přijde na váš e-mail.
 • Vyplňte údaje potřebné k rezervaci, zvolte druh vstupu.
 • Lekce se platí online pomocí kreditu. Kredit do svého účtu si můžete nabít buď přímo v rezervačním systému vašÍ platební kartou či hotově na lekci nebo převodem na náš účet viz platební údaje.
 • Přihlášením na lekci souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami, které platí od 1. 1. 2024

rezervace a ceník

| ZDRAVOTNÍ STAV |

 • Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Yogaholick nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.
 • Přihlášením na lekci potvrzujete, že jste si vědomi svého zdravotního stavu, který vám dovoluje se dané lekce zúčastnit. V případě zdravotního omezení se lekce účastníte se souhlasem lékaře a o zdravotním stavu před zahájením lekce informujte lektora.
 • Na lekce i další akce pořádané studiem Yogaholick přicházíte pouze, pokud jste zcela zdraví.
 • Klientovi, i s mírnými známkami nachlazení, nebude umožněn vstup na lekci nebo jinou námi pořádanou akci.
 • Za změnu zdravotního stavu je považováno i těhotenství, informujte o tomto stavu lektorku/lektora před zahájením lekce i v prvních týdnech.
 • Každý klient je povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
 • Základní lékárnička první pomoci je v provozní místnosti studia.

| DRUHY VSTUPŮ |

 • Můžete využít jednorázový vstup, pořídít si permanentku nebo využít benefitní program od svého zaměstnavatele.
 • Platit můžete kartou, převodem na účet nebo v hotovosti před lekcí.
 • Každý druh vstupu mé své podmínky, ze kterých není možné uplatňovat žádné výjimky.
 • Expirovaný kredit se „uzamnke“ na vašem profilu do doby než si zakoupíte nový a poté se k němu přičte. Finanční kompenzace není možná.
 • Permanentky jsou přenosné.
 • Přijímáme Sodexo, Multisport, Befit Plus.

rezervace a ceník

| PLATEBNÍ ÚDAJE |

 • Platit můžete buď hotově či platební kartou na vaši lekci nebo si nabít kredit do vašeho účtu převodem finančích prostředků na účet 1002066470/2700.
 • Do zprávy pro příjemnce prosím uveďte vaše celé jméno.
 • Nebo online platbou přímo v rezervačním systému v sekci „kredit“.
obrázek qr kódu díky němuž můžete zaplatit online pohodlněji

rezervace a ceník

| DALŠÍ INFORMACE |

 • Přihlášením na lekci souhlasíte s uvedenými obchodními, provozními a storno podmínkami, které platí od 1. 1. 2024.
 • Pokud byste z jakéhokoli důvodu v rezervacích tápali nebo vám nebylo cokoli jasné, kontaktujte nás tady s přesným popisem toho, co konkrétně vám nejde, rádi pomůžeme.
 • S vytvořením rezervace na jakoukoliv naši akci, kterou pořádáme, ať už se jedná o klasickou lekci nebo jinou událost i mimo naše studio. Souhlasíte, že fotografie či jiný audiovizuální materiál pořízen na této akci, může být pak použit pro propagaci a marketing našeho studia Yogaholick.

| STORNO PODMÍNKY |

 • Bezplatné storno lekce je možné provést v rezervačním systému 12 hodin před zahájením lekce, pokud není uvedeno jinak.
 • Storno rezervace provádíte v souladu se storno podmínkami, se kterými souhlasíte vytvořením rezervace.
 • Pokud na lekci nedorazíte a nestornujete ji včas, dle podmínek, je vám storno poplatek účtován při další návštěvě nebo automaticky odečten ve vašem profilu.
 • Potřebujete-li zrušit rezervaci v kratším čase než 12 hodin před zahájením lekce, učiňte tak formou sms na telefonní číslo 733115485.
 • Pokud na lekci nemůžete dorazit, můžete místo sebe také poslat někoho jiného, vstup vám tak nepropadne.
 • Storno podmínky k workshopům a seminářům jsou uvedeny u jednotlivých akcí zvlášť. Prosím sledujte tyto podmínky.

rezervace a ceník

| SOUKROMÉ LEKCE |

 • Cena individuálních lekci funkčního tréninku je: 4 900,- pro jednotlivce a 7 000,- za dvojici.
 • Rezervace je možná telefonicky nebo osobně.
 • Storno privátní rezervace je možné max. 24 hodin před zahájením lekce. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazít, je vám poplatek za lekci účtován v plné výši.
 • Platnost permanentky na 10 vstupů je 90 dní. V případě absence způsobené závažnou zdravotní indispozicí delší než 4 týdny, (např. zlomeniny, těhotenství, apod., je možné požádat o adekvátní prodloužení platnosti nebo převedení na jinou osobu.
 • Nevyčerpané lekce po uplynutí časové lhůty propadají. Finanční kompenzace není možná. Není možné uplatňovat žádné výjimky.
 • Storno privátní lekce ze strany lektora je také max. 24 hodin před zahájením lekce, v opačném případě máte následující lekci zdarma.

| ABSENCE INSTRUKTORA |

V případě absence lektora (méně než 12 hodin před zahájením lekce), který je plnohodnotně zastoupen jiným lektorem:

 • PERMANENTKA: možnost bezplatného storna po zjištění této skutečnosti
 • JEDNOTLIVÝ VSTUP: žádná kompenzace
 • MULTISPORT: žádná kompenzace

V případě, že je lekce zrušena z důvodu absence lektora (méně než 12 hodin před zahájením lekce)

 • PERMANENTKA: následující lekce zdarma
 • JEDNOTLIVÝ VSTUP: žádná kompenzace
 • MULTISPORT: žádná kompenzace

| SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ |

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších (dále též jako „zákon“) a nařízení EU, souhlasím se shromažďováním zpracováním a uchováváním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů , kterým je Magdalena Klížová; IČ07001509, (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovávány a dále pak správcem uchovávány.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas uděluji, je použití osobních údajů pro zařazení údajů do databází v souvislosti, které se týkají činností spojených se studiem Yogaholick.

V případě, že nám je poskytnete, můžeme uchovávat a zpracovávat následující údaje (tyto údaje se liší, dle akce nebo činnosti, které se s námi účastníte nebo na kterou se přihlašujete a bez Vašeho následného souhlasu je neposkytujeme třetím stranám – např. Váš telefonní kontakt při domluvě na spolujízdu na jógovou akci apod.)

Vaše údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám jako jsou firmy, reklamní agentury apod.)

 • jméno a příjmení, titul
 • údaje o adrese
 • telefonní kontakt
 • e-mailová kontakt
 • datum narození
 • rodné číslo
 • číslo pasu

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž jsou shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Dále souhlasíte s tím, že vás budeme kontaktovat maximálně 1x měsíčně e-mailem, tento souhlas můžete kdykoli zrušit odhlášením přímo v daném e-mailu. Účastí na lekci, workshopu, semináři, víkendu či jiné akci spojené s naším studium, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že můžete být součástí dokumentačních fotografií, které mohou být volně využity pro účely Yogaholick. Mohou se objevit na našem webu nebo sociílních sítích.

rezervace a ceník

Slavíčkova 522/5, Liberec

Nádražní 599, Turnov