Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších (dále též jako “zákon”) a nařízení EU, souhlasím se shromažďováním zpracováním a uchováváním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů , kterým je Magdalena Klížová; IČ07001509, (dále též jako “správce”) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly pro správce zpracovávány a dále pak správcem uchovávány.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas uděluji, je použití osobních údajů pro zařazení údajů do databází v souvislosti, které se týkají činností spojených se studiem Yogaholick.

V případě, že nám je poskytnete, můžeme uchovávat a zpracovávat následující údaje (tyto údaje se liší, dle akce nebo činnosti, které se s námi účastníte nebo na kterou se přihlašujete a bez Vašeho následného souhlasu je neposkytujeme třetím stranám – např. Váš telefonní kontakt při domluvě na spolujízdu na jógovou akci apod.)

Vaše údaje nikdy neposkytujeme třetím stranám jako jsou firmy, reklamní agentury apod.)

  • jméno a příjmení, titul
  • údaje o adrese
  • telefonní kontakt
  • e-mailová kontakt
  • datum narození
  • rodné číslo
  • číslo pasu

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž jsou shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Dále souhlasíte s tím, že vás budeme kontaktovat maximálně 1x měsíčně e-mailem, tento souhlas můžete kdykoli zrušit odhlášením přímo v daném e-mailu. Účastí na lekci, workshopu, semináři, víkendu či jiné akci spojené s naším studium, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že můžete být součástí dokumentačních fotografií, které mohou být volně využity pro účely Yogaholick. Mohou se objevit na našem webu nebo sociílních sítích.

 

DALŠÍ JÓGOVÉ AKTIVITY

JÓGA

VÍKEND

WORKSHOPY

&SEMINÁŘE

SPECIÁLNÍ

LEKCE

JÓGA

SRÍ LANKA

Slavíčkova 522/5, Liberec

Nádražní 599, Turnov

Magdalena +420 733 115 485

Adam +420 737 084 159